duminică, 21 mai 2017

joi, 18 mai 2017

CONTEMPORARY LITERARY HORIZON. ORIZONT LITERAR CONTEMPORAN Nr. 2 (58) / 2017
CUPRINS. CONTENTS. ÍNDICE

EDITORIAL
Daniel Dragomirescu, p. 1

ORIZONTURI CRITICE
Byron Beynon, p. 3
Micaela Ghițescu, p.7
Rocio Espinosa Herrera, p. 11

ORIZONTURI EPICE
Ada Vega, p. 12
Natalia Gonzalez Amorin, p. 16
Eva Ibrahim, p. 19

ORIZONTURI POETICE
John Tischer, p. 21
Anne Stewart, p. 23
Peter Thabit Jones, p. 24
Paul Mein, p. 25
Richard Livermore, p. 26
Charlotte McDermott, p. 28
Catharina Boer, p. 28
Michael White, p. 29
Eileen R. Tabios, p. 30
Paul McDonald, p. 33
Ettore Fobo, p. 36
Fabio Strinati, p. 37
Carlos V. Gutíerrez, p. 38
Mirian Caloretti Castillo, p. 40

ORIZONTURI FRANCEZE
Noëlle Arnoult, p. 41
Marie-Noëlle André, p. 42
Hennie Claude, p. 44
Claude Colson, p. 45
Sylvain Escalier, p. 46
Frédéric Fort, p. 47
Jean Leznod, p. 48
Juliane Gorrez, p. 49
Jacklynn Beckman, p. 50

TRADUCERI. TRANSLATIONS
Diana Dragomirescu, Gabriela Apetrei, Roxana Doncu, Monica Dragomirescu, 
Daniel Dragomirescu, Elena Țăpean, Mădălina Bănucu,
Ioana Agafiței, Monica Manolachi, Teodor Panait

joi, 20 aprilie 2017

DEL DIZIONARIO UNIVERSALE. FROM THE UNIVERSAL DICTIONARY (4)


Fabio Strinati (1983, San Severino Marche, Italia). Poeta, scrittore, aforista, pianista e compositore. Vive ad Esanatoglia, un paesino della provincia di Macerata nelle Marche. Libri pubblicati: Pensieri nello scrigno. Nelle spighe di grano è il ritmo (2014), Un’allodola ai bordi del pozzo (2015), Dal proprio nido alla vita (2016). Un poemetto ispirato a un romanzo di Gordiano Lupi, Miracolo a Piombino e’stato presentato anche al importantissimo Premio Strega. Il libro Pensieri nello scrigno. Nelle spighe di grano è il ritmo è stato interpretato dall’attrice Maria Rosaria Omaggio in uno spettacolo al Teatro Lo Spazio di Roma nell’agosto del 2015. Strinati è presente anche in diverse riviste ed antologie letterarie. Da ricordare “Il Segnale”, rivista letteraria fondata a Milano dal poeta Lelio Scanavini. Premi: 1° classificato al Premio Nazionale “Sorella Africa”, 1° classificato al 23° Concorso artistico Internazionale “Amico Rom” etc. Libro in preparazione: Periodo di transizione (“Bibliotheca Universalis”, 2017).

Fabio Strinati (1983, San Severino Marche, Italia). Poet, prozator, aforist, pianist şi compozitor. Stabilit la Esanatoglia, o mică localitate din provincia Macerata nelle Marche. Cărţi publicate: Pensieri nello scrigno. Nelle spighe di grano è il ritmo (2014), Un’allodola ai bordi del pozzo (2015), Dal proprio nido alla vita (2016). Un mic poem inspirat de romanul Miracol la Piombino de Gordiano Lupi a candidat la importantul premiu Strega. Cartea Pensieri nello scrigno. Nelle spighe di grano è il ritmo a fost interpretată de actriţa Maria Rosaria Omaggio într-un spectacol la Teatrul Lo Spazio din Roma în luna august 2015. Strinati este prezent şi în diverse reviste şi antologii literare. De menţionat “Il Segnale”, revistă literară fondată la Milano de poetul Lelio Scanavini. Premii: Locul întâi la Premiul Naţional “Sorella Africa”, Premiul I la a 23-a ediţie a Concursului Artistic Internaţional “Amico Rom” etc. Carte în pregătire: Perioadă de tranziţie (Colecţia “Bibliotheca Universalis, 2017).  


Madre Gitana

Ragazze che danzano come cerchi d'acqua fresca
in quelle valli dove la frescura è quel mese d'autunno
che musica la storia della lontananza...

ragazze sparpagliate nei loro sguardi verso le colline verdi
che si aprono con lo stormire di foglie, di paglia e di grano,
delicate e pacate come le rondini sul rametto d'albero,
verso nuovi orizzonti come un cavallo sciolto e bianco
che si trascina con la biga.....oltre la speranza!

E nei leggeri sguardi dei bambini che giocano a palla,
come quasi un racconto nomade di mare e di sole...
nell'indecifrabile di una zolla di terra,
tu che appartieni alla natura delle cose semplici,
tu che sei l'acrobata dell'eleganza in fiore...
come gli ortaggi protetti dalla serra;
sei quel fascino di una saggezza senza presunzione,
la gentilezza di un costume di cultura,
la madre del corteggiamento!
(Poesia vincitrice al 23° Concorso
Artistico Internazionale “ Amico Rom)

Madre Gitana

Fete dansând ca cercurile de apă proaspătă
în acele văi, unde răcoarea e acea lună de toamnă
pe care muzica o povestşte de departe...

fete împrăștiate în ochii lor spre dealurile verzi
care încep cu foșnetul de frunze, paie și grâu,
delicate ca rândunelele pe ramuri de copac,
spre noi orizonturi ca un cal alb
care trage carul... dincolo de speranță!

Și în blânda privire a copiilor care se joacă cu mingea,
aproape ca o poveste nomadă de mare și soare...
în indescifrabilul unei bucăţi de pământ,
tu, care faci parte din natura lucrurilor simple
tu, care eşti o acrobată de eleganță în floare...
precum legumele protejate de seră;
eşti farmecul unei înțelepciuni fără prezumție,
gentileţea unui costum de cultură,
mama iubirii curtezane!
(Premiul I la cea de a 23-a ediţie
a Concursului Artistic Internaţional “Amico Rom”)

Traducere şi prezentare de Daniel Dragomirescu

IL DIZIONARIO UNIVERSALE. 
THE UNIVERSAL DICTIONARY
COMING SOON!


miercuri, 19 aprilie 2017

DEL DICCIONARIO UNIVERSAL. FROM "THE UNIVERSAL DICTIONARY" (3)


Marina Centeno o el triunfo del universalismo cultural

Centeno, Marina (1972, Progreso Yucatán, México). Poeta y animadora cultural. En 2012 realizó emisoras de poesia para la Radio “Ecologica” desde Progreso Yucatán. Libros publicados: Quietud (Universidad Autónoma de Yucatán.2012), Inventivas (Universidad Autónoma de Yucatán, 2013), Erosión (Lord Byron Ediciones, Madrid, 2015), Dec(i)mas (2017). Es incluida en la Enciclopedia de la literatura mexicana, publicada por La Fundación Literaria de Mexico. Poemas de su autoría se encuentran en las antologías: Nueva Poesía y Narrativa Hispanoamericana, Antología Mexicana y Poesía Femenina. Ha sido publicada en el no. 1-2 (25-26) / 2012 de la revista “Viaţa Basarabiei” (Republica Moldova). El universo poético de Marina Centeno es amplio y se encuentra en un momento de expansión creativa. Entre Quietud (2012), su primero poemario, y Erosión la autora muestra que su inspiración y su vocación tienen consistencia y representan su “modus vivendi” natural. Erosión contiene poemas que ofrecen al lector, este “eje principal” del trabajo artistico e literario, nuevas perspectivas, nuevas detalles de un universo poetico de una cierta amplitutd y profundidad. En lineas generales, su creación es debida, por un lado, a su vocación poetica y, también, a su oportuno encuentro, a partir del 2009, con la revista “Horizonte literario contemporáneo”. Sus obras son, por excelencia, una expresión muy relevante – en el espacio latinoamericano - del universalismo cultural iniciado y seguido principalmente por HLC y “Bibliotheca Universalis”. Si este encuentro no hubiera tenido lugar, la creación poetica de Marina Centeno habría seguido, quizás, otro camino. Publicada en HLC: 9/2009, 3, 4, 5/2010, 1, 2, 3, 4, 5, 6/2011, 1, 2, 3, 5, 6/2012, Ant. 3/2012, 1, 2, 3, 4, 5, 6/2013, 1, 2, 3, 6/2014, 1/2015, 1, 6/2016. Libros en “Bibliotheca Universalis”: Poemas de Mar (2016).


Marina Centeno sau triumful universalismului cultural

Centeno, Marina (1972, Progreso Yucatán, Mexic). Poetă şi  animatoare culturală. În 2012 a realizat emisiuni de poezie pentru Radio “Ecologica” din  Progreso Yucatán. Cărţi publicate: Linişte (Universidad Autónoma de Yucatán.2012), Inventive (Universidad Autónoma de Yucatán, 2013), Eroziune (Lord Byron Ediciones, Madrid, 2015), Dec(i)mas (2017). Este inclusă în Enciclopedia literaturii mexicane, editată de Fundaţia Literară din Mexic. Poezii ale sale sunt incluse în antologiile: Noua poezie şi proză hispanoamericană, Antologie mexicană şi Poezie feminină. A fost publicată în numărul 1-2 (25-26) / 2012 al revistei „Viaţa Basarabiei” (Republica Moldova). Universul poetic al Marinei Centeno este amplu şi se găseşte într-un moment de expanisune creatoare. Între Quietud  (2012), volumul ei de debut, şi Erosión autoarea demosntrează că inspiraţia şi vocaţia sa au consistenţă şi reprezintă un “modus vivendi” firesc. Erosión conţine poeme care îi oferă lectorului, această “axă principală’ a muncii artistice şi literare (cvum îi place autoarei să spună), noi perspective, noi detalii ale unui univers poetic de o evidentă amploare şi profunzime. În linii generale, creaţia sa se datorează, pe de o parte, vocaţiei poetice înnăscute şi, pe de altă parte, întâlnirii sale oportune, în anul 2009, cu revista “Orizont literar contemporan”. Scrierile sale sunt, prin excelenţă, o expresie foarte relevantă – în spaţiul latinoamerican – a universalismului cultural iniţiat şi urmat în mod programatic de OLC şi de “Bibliotheca Universalis”. Dacă această întâlnire transcontinentală nu ar fi avut loc, creaţia poetică a Marinei Centeno ar fi urmat, poate, o traiectorie diferită. Publicată în OLC: 9/2009, 3, 4, 5/2010, 1, 2, 3, 4, 5, 6/2011, 1, 2, 3, 5, 6/2012, Ant. 3/2012, 1, 2, 3, 4, 5, 6/2013, 1, 2, 3, 6/2014, 1/2015, 1, 6/2016. Cărţi în “Bibliotheca Universalis”: Poemele marine (2016).  


La opresión de la lluvia

No me he puesto el hipil
la humedad de la lluvia entra por los huecos de la hamaca
mientras parpadea tu rostro a contraluz

La lluvia habita por el patio
salpica el barandal del pozo
donde cercenamos a la luna

Sobre mí siempre te hallas
hurgando en la bombilla de mis ojos
goteando bajo la opresión de la lluvia

Aún deambulo entre larga tropa de recuerdos
con los hombros desnudos expuestos a lacias tardes en el patio
¡Ah nuestro patio!
Cubierto por famélicas flores sometidas a la lluvia
en está tierra fértil a semillas
donde los sapos buscan refugio sobre los estanques del agua

El perro atisba el rabo al sonido de tu voz
persigue fantasmas que se burlan de su olfato
corre con el ladrido que se hace eco en la certeza del silencio

Estás aquí          
No te has ido
Eres el escarlata que se incendia a las seis
la migaja de pan sobre la mesa
la jícara a la espera de tu sed
los hilos de la hamaca donde se enreda mi cuerpo

Eres lo que escribo  - Sin saber lo que escribo -

Mis pechos tienen el desamparo de la madrugada
Colgados al tendedero como braga que oscila al viento
evaporando su aroma a sexo

Asumo mi condición de claustro
Se oxida el tiempo en la ventana
le pongo aldabas a la puerta

las horas me devoran por la opresión de la lluvia


Opresiunea ploii

Nu mi-am pus pe mine hipil-ul *
Umiditatea ploii intră prin găurile hamacului
Pe când chipul tău sclipeşte în unduirea luminii

Ploaia locuieşte în curte
Stropeşte balustrada fântânii
În care se oglindeşte luna

Pe mine mereu te afli
Scormonind în lumina ochilor mei
Picurând sub opresiunea ploii

Încă hoinăresc între marea gloată de amintiri
Cu umerii goi, expuşi la blândele după-amiezi în curte
Vai, curtea noastră!
Acoperită de flori firave supuse ploii
În acest pământ fertil cu seminţe
Unde broaştele caută refugiu pe heleşteurile apei

Câinele îşi ridica coada auzind sunetul vocii tale
Urmăreşte fantome ce-şi bat joc de mirosul lui
Fuge cu lătratul ce se transformă în ecou în liniştea adâncă
Eşti aici, nu ai plecat
Eşti stacojiul ce se aprinde la ora şase
Firimitura de pâine de pe masă
Ceaşca în aşteptarea setei tale
Firele hamacului unde se încurcă corpul meu

Eşti ceea ce scriu – fără să ştiu ce scriu -

Pieptul meu este apăsat de singurătatea dimineţii
Agăţat de uscător precum  lenjeria intimă bătută de vânt
Evaporându-şi aroma de dragoste

Îmi accept condiţia de călugăr
Se oxidează timpul în fereastră
Uşii îi pun zăvoare

Orele mă devorează sub opresiunea  ploii.

             
*Hipil (varianta termenului huipil în Progreso Yucatán) – bluză tradiţională, brodată cu motive colorate, fără mâneci, purtată de indigenii şi metişii din Mexic şi America Centrală (Lexicon.org). În variante artizanale pretenţioase este un vestmânt de sărbătoare (ca ia românească), dar în variante mai simple poate fi folosită şi pe vreme de ploaie, ca un fel de pelerină. Face parte din vestimentaţia de origine aztecă  (Nota ed.)

Traducere şi prezentare de Daniel Dragomirescu

joi, 13 aprilie 2017

PAGES DU DICTIONAIRE UNIVERSEL (2) PAGINAS DEL DICCIONARIO UNIVERSAL (2)


Arellano Guirao, Rossana (Chile). Escritora, poeta, cuenta-cuentos. Obras publicadas: Abróchame el Alma (España, 2009), Bajo Río. Antología de poetas y narradores (2009), Versos Encadenados (2009), Sin Fronteras (México, 2010),  A Verso Abierto (Argentina 2012) etc. Algunos de sus poemas han sido traducidos al rumano, portugués, alemán, inglés, francés, catalán, hebreo, ruso. Premio Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (2015). Incluida en Antología rumano-chilena (coord. Ingrid Odgers,“Bibliotheca Universalis”, 2016).

Arellano Guirao, Rossana (Chile). Prozatoare şi poetă, povestitoare pentru copii. Scrieri publicate: Încheie-mi sufletul (Spania, 2009), Sub râu. Antologie de poezie şi proză (2009), Versuri înlănţuite (2009), Fără frontiere (Mexic, 2010), În vers deschis (Argentina, 2012) etc. Unele poezii ale sale au fost traduse în limbile română, portugheză, germană, engleză, franceză, catalană, ebraică, rusă. Premiul Fondul Naţional pentru Cultură şi Artă (2015). Inclusă în Antologia româno-chiliană (coord. Ingrid Odgers, “Bibliotheca Universalis”, 2016).


Arnoult, Noëlle (27 Novembre 1963, Paris).  Poète. Licence de Lettres Modernes à l’Université de Sorbonne (IV). Actuellement elle vit a Dijon. Livres publiés: Poésies (1984), Passion, Ombre et Lumière (2015), Si j’avais été la Belle et autres Licornes (2016), Enfer, Limbes et Rédemption (2017). Collaborations au journal “Le Bien public”. Sa création poétique, pleine de grâce mais en maîtrisant aussi une savante  architecture, est à la fois l’expression du néo-romantisme et néo-clasicisme postmoderne. Publiée dans HLC: 1, 2/2017.

Arnoult, Noëlle (27 noiembrie 1963, Paris). Poetă. Licenţiată în litere moderne a Universităţii Sorbona (IV). În prezent locuieşte în oraşul Dijon. Cărţi publicate: Poezii (1984), Pasiune, Umbră şi Lumină (2015), Dacă aş fi fost Frumoasa şi ceilalţi Licorni (2016), Infern, Limb şi Mântuire (2017). Colaborări la ziarul “Le Bien public”. Creaţia sa poetică, plină de graţie dar stăpânind în acelaşi timp o arhitectură savantă, este în egală măsură expresia neoromantismului şi a neoclasicismului postmodern. Publicata în OLC: 1, 2/2017.

PAGES FROM THE UNIVERSAL DICTIONARY (I). PAGINAS DEL DICCIONARIO UNIVERSAL (I)


TWO POETS FROM ROMANIA

Afrăsinei, Cătălin Z. (1970, Vaslui, România). Poet şi eseist. Debut cu versuri şi eseuri la revista “Est”. Cărţi publicate:  Apocalipsa după Kosovo (2003). Creaţia sa poetica este abundentă şi rezultă dintr-o vocaţie reală. Poetul doreşte să comunice o stare de conştiinţă trăită cu maximă intensitate. Mihai Cantuniari apreciază că poezia sa are un mesaj personal, dar crede că poetul trebuie să fie mai concis, pentru a evita diluarea discursului liric. Publicat în OLC: 4/2013, 1/2014, 1/2015.

Afrăsinei, Cătălin Z. (1970, Vaslui, Romania). Poet and essayist. He started to publish his writings in Est journal. Published books: Apocalypse after Kosovo (2003). His poetic creation is abundant and it is the result of his real vocation. The poet wants to share a consciousness state which he lives with maximum intensity. Mihai Cantuniari appreciates that the poetry of this author has a personal message, but he also believes that he should be more concise, to avoid the dilution of his poetic speech. Published in CLH: 4/2013, 1/2014, 1/2015.


Aldea, Marius Ştefan (1987, Romania). Poet şi publicist. Volume publicate: Iona îl aşteaptă pe Godot (2010), Simfonia frânei (2011). Fondatorul revistei “Subcultura”. Spirit nonconformist, iconoclast, poet de autentică vocaţie. Publicat în OLC: 9/2009, 1, 2, 3, 5/2010, 4, 5/2011.

Aldea, Marius Ştefan (1987, România). Poet. Published books: Jonas is looking for Godot (2010), Symphony’s Brake (2011). Founder of “Subcultura” magazine. Maverick, iconoclast spirit, a poet of a real vocation. Published in CLH: 9/2009, 1, 2, 3, 5/2010, 4, 5/2011.


THE UNIVERSAL DICTIONARY 
ALL THE CLH POETS AND WRITERS IN A BOOK
COMING SOON

duminică, 2 aprilie 2017

UNIVERSAL HORIZONS. HORIZONS UNIVERSELS: JOHN TISCHER (UNITED STATES-MEXICO)April Fool

I Do Not want all the Under Uber
State collaborators...whether
Clinton, Bush or Obama lined up
against a wall and shot!

I Do Not want the MSM pundits
and shills chained to sharks!

 I Do Not want the parents of
P.C. children be forced to work
on hog farms while their spawn
are forcibly re-educated!

I Do Not want the Deep State
Deep Fried!I

I think America "is more the way
it is now than it ever has been"!!  (D.D.Eisenhower)


Avril bouffon

Je ne veux pas cet Under Uber*
Les collaborateurs de l’État...
Clinton, Bush ou Obama allignés
contre un mur et fusillés!

Je ne veux pas les gourus de la Media
et les salauds enchaînés aux requins!

Je ne veux pas que les parents des
enfants P.C.** soient forcés de travailler
dans les fermes de cochons tandis que leur apprentis
sont rééduqués par la force!

Je ne veux pas l’État Profond
Profondément brûlé, détruit!!

Je pense que l’Amérique “c’est plus la voie
de ce qu’elle est maintenant que de ce qu’elle a été jadis” (D. D. Eisenhower)


Aprilie bufon

Nu vreau deloc un Under Uber*
Pe colaboratorii statului...
Clinton, Bush sau Obama aliniaţi
în faţa unui zid şi împuşcaţi!

Nu vreau să-i văd pe formatorii de opinie de la TV
şi pe simbriaşii din presă înlănţuiţi de rechini!

Nu-i vreau pe părinţii
copiilor P.C.** puşi să muncească
în fermele de porci în timp ce ucenicii lor
ar fi reeducaţi cu de-a sila!

Nu vreau ca Statul Profund
Să fie profund pârjolit!

Eu cred că America ”este mai mult calea
a ceea ce este acum decât a ceea ce a fost vreodată” (D. D. Eisenhower)  
_________________________________________________________ 
*Under-Uber – Guvernul Secret (joc de cuvinte creat de autor din cuvântul englez under “dedesubt” şi cuvântul german über “deasupra”). Le Gouvernement Secrète (jeu de mots de l’auteur de l’anglais under “dessous” et l’allemand über “dessus”).  
**Copiii P.C. – adepţii corectitudinii politice. Enfants P.C. – les disciples de la politique corrective.

Cultural profile

John Tischer (born 1949, Chicago; German father, Jew mother). American poet living in Tepoztlan, Mexico. Published books: Brownian life (poetry), Col. “Bibliotheca Universalis”, 2015. In preparation: Café at the End of Time (novel). Honorary contributor of “Contemporary Literary Horizon” from 2011. Altough his creation is not very well known, he is an author worthy of an award of excellence.

Profil cultural

John Tischer (născut în 1949, Chicago; tată de origine germană, mamă de origine evreiască). Poet american stabilit la Tepoztlan, în Mexic, de peste un deceniu. Cărţi publicate: Viaţă browniană (poezii), Col. “Bibliotheca Universalis”, 2015. În pregătire pentru tipar: O cafea la sfârşitul timpului (roman). Colaborator onorific al revistei “Orizont literar contemporan” din anul 2011. Deşi creaţia sa este puţin cunoscută, este un autor demn de un premiu de excelenţă.

Profil culturel

John Tischer (né 1949, à Chicago, d’un père d’origine allemande et d’une mère juive). Poète americain établi a Tepoztlan, au Mexico, depuis plus de dix ans. Livres publiés: Vie brownienne (poésies), Col. “Bibliotheca Universalis”, 2015. En préparation: Une Café à la fin du temps (roman). Collaborateur honoraire de la revue “Horizon littéraire contemporain” depuis 2011. Bien que sa création est peu connue, il est un auteur digne d’un prix d’excellence.

Présentation et traduction en anglais et roumain
par Daniel Dragomirescu


luni, 27 martie 2017

UNIVERSAL HORIZONS: NEW AUTHORS AND FRIENDS TO "CONTEMPORARY LITERARY HORIZON"


1. Hennie Claude (France) & Fabio Strinati (Italy)
2. Sylvain Escalier (France) & Frédéric Fort (France)

3. Paul McDonald (US) & Claude Colson (France)

SOON IN CLH 2 (58) / 2017. 
WELCOME TO ALL!

sâmbătă, 18 martie 2017

NEW IN BIBLIOTHECA UNIVERSALIS. NUEVO EN BIBLIOTHECA UNIVERSALISTHE UNIVERSAL DICTIONARY OF CLH
EL DICCIONARIO UNIVERSAL DE HLC

Presumtive Index of Authors

A
Acosta Felipe, Domingo, p. 497
Adamson, Donald, p.  76, 198, 504, 510
Afrăsinei, Cătălin Z., p. 357
Albu, Mihaela, p. 379
Alcaraz, Marcelo, p. 331
Aldea, Marius Ştefan, p. 160
Alemán Falcón, Pablo Sergio, 457
Amano, Keiko, p. 44
Ameneiros González, Manuel, p. 89, 243, 263
Anadón, Pablo, p. 361
Apetrei, Ioana Gabriela, p. 438
Araujo, Mío, p. 554
Aravena Inostroza, Diego, p. 561
Arellano Guirao, Rossana, p. 553
Arnoult, Noëlle, p. 477
Arrango, Guillermo, p. 82
Arroyo Silva, Antonio, p. 94, 169, 355, 392, 444, 497; 29
Askenase, Alicia, p. 512

B
Badilla Castillo, Sergio, p. 300
Bambrick, Courtney K., p. 513
Bannister, Mike, p. 98, 244
Baroth, Peter, p. 513
Barrett Wolf, J., p. 340
Barreiro Llorente, Teca, p. 164
Basile, Ignazio Salvatore, p. 153
Bates, Martin, p. 199, 504, 510
Bawden, Guillermo, p. 362
Benítez, Luis, p. 60, 150, 241, 360, 423
Berbel (Maria del Pino Marrera Berbel), p. 78, 161; 17
Bergamini, Alberto, p. 323
Bernal Suárez, Daniel, p. 165
Bertone, Concepción, p. 268
Bessó, Pere, p. 209
Bevers, Bert, p. 346
Beynon, Byron, p. 32, 196
Bilosnić, Tomislav Marijan, p. 430, 456, 479
Blake, Ian, p. 505, 510
Blandiana, Ana, p. 28
Blumenreich, Julia, p. 514
Boco, Alberto, p. 269
Boer, Catharina, p. 343
Boi, Patrizia, p. 90, 223
Boileau, Anne, p. 245
Borrie, Cathie, p. 282
Brinco de Oliveira, Tereza, p. 539
Britt, Alan, p. 342
Brooks, Michelle, p. 41
Brown, Elspeth, p. 386
Brotons, Francisco, p. 115
Bruna Poblete, Patricio, p. 557

C
Cabrera, Javier, p. 493
Cabrera, Roberto, p. 376; 23
Caloretti Castillo, Mirian, p. 140, 452, 487
Calle, Leandro, p. 213, 270
Calvo, Luis Raúl, p. 270
Cambridge, Gerry, p. 388
Canais Nuno, Natália, p. 108, 336, 406
Canhanga, Luciano Soberano, p. 197
Cantuniari, Mihai, p. 43
Carol, Ada, p. 402
Carbonell, Alejo, p. 362
Cardoso, Tanussi, p. 229
Carney Hulme, Eileen, p. 200
Carra-Fitzpatrick, MaryAnn Mc, p. 134, 333
Castillo, Arminda del, p. 12 (2
Castillo Escobar, Juana, p. 44
Castro Acosta, María, p. 11 (2)
Centeno, Marina, p. 32, 231, 318, 403, 464
Chávez Mercado, Rodolfo de Jésus, p. 65, 133, 232
Chihuailaf, Elicura, p. 295
Ciobanu, Ştefan, p. 368
Cipariu, Dan Mircea, p. 401
Ciureanu, Leonard, p. 88, 191, 312, 420, 451, 476
Clarke, A. C., p. 505, 510
Comamala, Alexis, p. 214
Conn, Stewart, p. 389
Cortés, Diego, p. 363
Cozan, Dorin
Cready, Marion Mc, p. 284
Cunha, Abel Machado da, p. 55, 175, 225
Cusack, Paul T E, p. 422

D
Dabija, Adina, p. 377
Damian, Theodor, p. 382
Dan, Bianca C., p. 87, 181
Davenport, Blythe, p. 515
Delgado Duque, Teresa, p. 80, 171
Dendi, Mónica, p. 51
Dermot, Charlotte Mc, p. 410
Devalis, Fabricio, p. 363
Diaz, Lea (Leoncadia), p. 427
Dimăncescu, Radu Ioan, p. 260
Dimisianu, Gabriel
Domínguez Luis, Cecilia, 489
Domínguez Mohr, Delia, p. 294
Doncu, Roxana, p. 324, 405, 415
Dughetti, Marcelo Luis, p. 215, 272
Duluc Reyna, Marielys, p. 212

E
Elssaca, Theodoro, p. 106, 310, 501
Erdbeer, Robert Matthias, p. 416
Espinosa Herrera, Rocío, p. 61, 458, 503
Esteves da Fonseca, Roberto, p. 89, 183
Essig, Mike, p. 50, 184
Evans, Sally, p. 390, 454, 506, 510

F
Farley, Melanie, p. 516
Federici, Carlos María, p. 40
Fobo, Ettore (Eugenio Cavacciuti), p. 110, 222, 289, 323, 408
Foldes, Mike, p. 149
Fort i Olivella, Joan, p. 445
Fox, Valerie, p. 328, 523
Franco, Andréia, p. 85, 194, 224, 290
Fuente, Juan de la, p. 480
Fuentes, Arturo Hernandez, p. 158, 180
Fulton, Graham, p. 201, 412, 471, 506, 510, 525
Fugellie Gezan, Astrid Teresa, p. 258, 284, 293

G
Gallagher, Katherine, p. 74, 394, 475
Garcés Rojas, Ali, p. 484
García Albadiz, Karina, p. 555
García Brito, Aquiles Javier, p. 174; 30
García Calderón, Mary Eliana, p. 487
Garciarramos y Fernández del Castillo, Fernando, p. 3 (2)
Garnier-Duguy, Gwen, p. 218
Garrido, Miriam Leiva, p. 547
Gatto, Dante, p. 108, 226, 290, 330
Gălăţeanu, Iorgu, p. 116
Gendrano, Victor P., p. 31; 61 (2)
Georgescu, Liviu, p. 377
Ghiţescu, Micaela, p. 454
Giesta, Alvaro, p. 466
Gil López, Julia, 102, 238, 436; 10
Gill, Caroline, p. 34, 230, 289; 3
Gill, David, p. 248
Glehen, Helene, p. 23
Glodeanu, Gheorghe, p. 423, 527
Gociante Patissa, Daniel, p. 470
Gontarek, Leonard, p. 326
González Lapeyre, Edison, p. 44
González, Lucía Rosa, p. 491
González Nuñez, Nedda, p. 73, 158
Guerra García, María Isabel, p. 166, 236, 428; 38
Guragain, Khem, p. 10
Gutiérrez, María, p. 495
Gutiérrez García, Carlos Victor, p. 84, 211; 43
Guţu, Bogdan, p. 220, 261

H
Haan, Ezra de (Peter de Rijk), p. 348, 529
Hagenaars, Albert, p. 350, 401, 530
Hart, Peter, p. 93
Holmdahl, Ludvig, p. 418, 531

I
Inocêncio, Oziella, p. 58, 241, 336
Ioniţă, Daniel, p. 450
Isanos, Elisabeta, p. 29; 59 (2)
Israeli, Henry, p. 325
Iturra Leal, Amanda, p. 549
Ivor, Helen, p. 246

J
Jiménez, Juan, p. 6
Johnstone, Brian, p. 389
Jose, Matias (Carlos Camoes Galhardas), p. 136
Junco Ezquera, Pepe, p. 234

K
Khan, Masud, p. 53
Kinsey, Chris, p. 34
Kraljii Gardiner, Elee, p. 282
Knox Whittet, James, p. 252
Kostaki, Katerina, p. 11
Kotzin, Miriam N., p. 328
Kudera, Alexander, p. 46, 532

L
Lara, Omar, p. 96, 318
Lastra, Pedro, p. 305
Lavergne, Alfredo, p. 564
Lázaro Tinaut, Albert, p. 224
Lazu, Ion, p. 19, 240
Leadbeater, Neil, p. 51, 144, 50, 510
Lee Kirtz, Jaime, p. 283
León Cadenillas, Nicolás Daniel, p. 484
Leschian, Vasile, p. 473
Lezcano, Evelyn de, p. 499
Levin, Lynn, p. 327, 517
Lhullier, Luciana, p. 119
Lindner, Erich, p. 347
Lipton, Douglas, p. 75, 204, 433, 506, 510
Litvinova, Natalia, p. 272
Livermore, Richard, p. 469, 506, 511
Livingstone, Eleanor, p. 217, 507, 511
Lobo Pinheiro, Gonçalo, p. 535
Lobos, Leo, p. 229, 371
Lopes, Casciano, p. 86, 182, 429
Lopetegui, Guillermo, p. 48
Longmire, Warren, p. 518
Lovrenčić, Željka, p. 323
Luján Henríquez, José A., p. 13 (2)
Luis Rivero, Olga, p. 26

M
Macías, Sergio, p. 302
Macmillan, Angus, p. 391, 507
Mallick, Nazia, p. 48
Manolachi, Monica, p. 101, 239, 425, 533
Manning, Dawn, p. 520
Marquez Jarufe, Selmira, p. 486
Marín Ibáñez, Luís Ángel, p. 355, 465, 492
Martin Pedros, Pedro Javier, p. 138
Martínez Astorga, Consuelo, p. 550
Martínez Barquero, Isabel, p. 178
Martins, Antonio MR, p. 85
Martins, Taís, p. 331
Mănucă, Dan
Mazziotti Gillan, Maria, p. 338
Medina Carillo, Santiago, p. 139
Mediza Gorostiza, José Ramón, p. 49
Meel, Kees van, p. 393, 471
Mein, Paul, p. 99, 455
Meirelles, Marcela, p. 22, 284
Mellor, Jane, p. 59, 142, 280
Mendoza Arrubarrena, María Eugenia, p. 26
Mendoza Borda, Gloria, p. 480
Milescu, Victoria, p. 188
Miranda, Vôgaluz, p. 70, 176, 219
Montelongo Amador, Graciliana, p. 34
Montoly, Daniel, p. 67, 147
Morales Milohnić, Andrés, p. 120, 185, 290, 351, 403
Moreira, Severino, p. 540
Munteanu Colán, Dan, p. 286
Muñoz Olivares, Alan, p. 560
Murgeanu, Ion, p. 66, 135
Murrell, Ivor, p. 253

N
Nasr, Nancy Graciela, p. 155
Neagu, Gheorghe
Negoiţă, Constantin Virgil, p. 381
Nelson, Helena, p. 204
Nicolau, Felix, p. 396
Niven, Liz, p. 206
Novelli, Aldo Luis, p. 53

O
Odgers Toloza, Ingrid, p. 83, 145, 566
Ojeda García, Margarita, p. 16 (2)
Olariu, Romulus-Iulian, p. 113
Olatunde, Biola, p. 13, 315
Omri, Chokri, p. 182
Otto, Eugenio Mateo, p. 95, 160, 233

P
Palma Jara, Cecilia, p. 551
Patrone, Virginia, p. 127, 430, 447
Pérez Tejada, Leticia Garriga, p. 191
Pérez Torres Llosa, Ricardo, p. 488
Pernas Martín, José Luis, p. 8
Pessoa, Joaquim Maria, p. 536
Plunkett, Jon, p. 508, 511
Popa, Vasile S., p. 398, 472
Price, Richard, p. 391
Price, Rosalynde, p. 247
Pricop, Ion Gheorghe, p. 35
Psarras, Haris, p. 180
Pulido, Rolando, p. 18

Q
Quesquen, Lily Cuadra, p. 483
Quezada, Jaime, p. 303
Quain, Kelly Mc, p. 518
Quinzeiro, José Gilvaldo, p. 111

R
Rabinovich, Sonia, p. 383
Rafide Batarce, Matías, p. 307
Rakose, Catherine, p. 49, 179
Ramírez, Beatriz Giovanna, p. 69, 153, 223
Ramos Chinea, Rosa María, p. 458
Ramos, Rogelio, p. 273
Ransom, Jenifer, p. 257
Rashbaum, Burt, p. 30, 148
Rădulescu, Tatiana, p. 39, 262, 431
Restivo, Calogero, p. 357
Riggs, Donald, p. 36, 324, 329, 443, 524
Ríos Torres, María Montserrat, p. 36 (2)
Rivero, Olga Luis, p. 374
Rocha de Oliveira, Conceição Maia, p. 544
Rocque da Motta, Thereza Christina, p. 227
Rodas Iglesias, Anna Francisca, p. 354, 355, 395, 434
Rossell Ibern, Anna, p. 11, 447
Rottenberg, Michael, p. 353
Rubio Barrientos, Rafael Ignacio, p. 308
Ruiz Martínez, Victor, p. 181
Rusu,  Mircea Nicolae, p. 378
Rutkowski, Thaddeus, p. 342

S
Sáez, Rosy Elena, p. 548
Samir, Delgado, p. 168
Sánchez Padrón, Dunia, p. 235; 38
Sánchez Palma, Juan Carlos, p. 562
Sánchez Pinedo, José, p. 486
Sanguinetti, Eduardo, p. 152, 194, 264, 421
Savelli, Rosetta, p. 288
Săndulescu, Mircea, p. 380
Schenck, Lía, p. 474
Schilling, Carlos, p. 366
Schmidt, Alexander, p. 152, 216, 274
Self, Cameron, p. 250
Serino, Felice, p. 209
Shillbeer, Carol, p. 281
Shvedchikov, Adolf P., p. 123
Siegell, Paul, p. 521
Silva Acevedo, Manuel, p. 298
Silva, Fernando, p. 45 (2)
Silva Rodríguez, Enrique, p. 556
Simmers, D. N., p. 284
Sironi, Gastón, p. 366
Smelcer, Johm, p. 341
Smith, Mary, p. 387
Smith, Morelle, p. 92, 207, 508, 511
Sosa Cameron, Martín, p. 384, 460
Sottocornola, Claudio, p. 87, 208, 409
Spillman, Rudy, p. 17
Spiridon, Cassian Maria
Steven, Kenneth, p. 203
Stevo, Allan, p. 38
Stewart, Anne, p. 38, 455
Storey, Peter, p. 435
St. Thomasino, Gregory Vincent, p. 462
Suárez Pemjean, Rodrigo, p. 563
Sutherland, Paul, p. 27, 131, p. 425
Swarth, Nick J., p. 345
Szwarc, Susana, p. 275

Ş
Şontică, Daniela, p. 371

T
Taillabresse, Jean, p. 384
Tardif, Jean-Claude, p. 369
Tavares, Lilia, p. 466
Teixeira, Maria Jorgete, p. 541
Tejada Delgado, Maria Antonieta, p. 482
Templeton, Sheila, p. 508, 511
Tentije, Hans, p. 347
Terranova, Elaine, p. 522
Thabit Jones, Peter, p. 97, 405, 447
Till, Wim van, p. 349
Tinoco Obregon, Mercedes Yuly, p. 485
Tischer, John, p. 77, 151, 341, 442
Todaro Glassiani, Niza, p. 266; 53
Tofan, Gabriela, p. 42
Toledo, Fernando G., p. 105, 277
Torre, Julián de la, p. 422
Torres Díaz, Taty, p. 545
Troncoso Baeza, Carmen, p. 137, 316, 406
Tugores, Yanni Mara, p. 56

Ţ
Ţăpean, Elena, p. 413

U
Urrutia Cisterna, Victor (Fidel Bermello), p. 476

V
Valcárcel, Rosario, p. 403
Varín, Amanda, p. 546
Valle, Rubén, p. 104, 278
Vanelslander, Lena, p. 14
Vasile, Geo, p. 440
Vassallo, Alfred, p. 91, 176
Vega Jacome, Roy Alfonso, p. 481
Vega, Maria Teresa de, p. 489
Véjar, Francisco, p. 297
Velazco Ramos, Alina Helena, p. 103, 193, 424
Verdugo, Rodrigo, p. 558
Villanueva Donoso, Jaime, p. 559
Vilela, Rita, p. 71; 126
Vinci, Michelle, p. 157
Vinderman, Paulina, p. 279
Vogel, Emily, p. 339
Vlavianos, Haris, p. 186
Vulturescu, George, p. 478

W
Waarsenburg, Hans van de, p. 345
Walden, Raymond, p. 15, 221, 426
Wallace-Shaddad, Sue, p. 252
Wamuyu Mimano, Catherine, p. 124
Watt, Nuala, p. 509, 511
Weil, John, p. 340
Williamson, Ernest III, p. 158
Williamson, Heidi, p. 254
Wilson, Robin Lindsay, p. 509, 512
Woollacott, Lynn, p. 251

X
Xavier, Edgardo, p. 534

Z
Ziebrecht Quiñones, Alejandra, p. 552

Y
Yoong, Shing Lin, p. 42
Yuan, Changming, p. 159

THE UNIVERSAL DICTIONARY. COMING SOON!